Vrata studia otvaraju se 10 minuta prije početka sata.

PREUZMI RASPORED (PDF)

PONEDJELJAK
UTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
9:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
9:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
9:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
9:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
9:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
10:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
10:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
10:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
10:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
10:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
18:00h
VINYASA YOGA
beg. to adv.
18:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
18:00h
VINYASA YOGA
beg. to adv.
18:00
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
16:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
19:15
B.A.S.I POWER PILATES
advanced
19:15h
BIG BALL PILATES
advanced
19:15h
B.A.S.I POWER PILATES
advanced
19:15h
BIG BALL PILATES advanced
17:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
19:30
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
advanced
19:30
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
advanced
19:30
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
advanced
19:30
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
advanced
18:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
20:30h
B.A.S.I PILATES
beginners, pre&post natal, injuries
20:30h
B.A.S.I PILATES
intermediate
20.30h
B.A.S.I PILATES
begginers, pre&post natal, injuries
20.30h
B.A.S.I PILATES
intermediate
19.00
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.

 

Molimo Vas da redovno provjeravate raspored zbog mogućih promjena!
Upisi u grupe su mogući kroz cijelu sezonu!

 

Članarina traje mjesec dana, od datuma do datuma.
Redovnim obnavljanjem članarine osiguravate svoje mjesto u grupi.
Izostale sate možete odraditi uz prethodnu predbilježbu u drugim slobodnim terminima prema dogovoru.