Vrata studia otvaraju se 10 minuta prije početka sata.

RASPORED (PDF)

PONEDJELJAK
UTORAKSRIJEDAČETVRTAKPETAKSUBOTA
9:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
9:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
9:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
9:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
9:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
10:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
10:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
10:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
10:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
10:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
18:15h
VINYASA YOGA
beg. to adv.
18:30h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
18:15h
VINYASA YOGA
beg. to adv.
18:30
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
16:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
19.30
B.A.S.I POWER PILATES
advanced
19:30h
BIG BALL PILATES
advanced
19:30h
B.A.S.I POWER PILATES
advanced
19:30h
BIG BALL PILATES advanced
17:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
19.45
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
advanced
19.45
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
advanced
19.45
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
advanced
19.45
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
advanced
18:00h
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.
20:30h
B.A.S.I PILATES
beginners, pre&post natal, injuries
20:30h
B.A.S.I PILATES
intermediate
20.30h
B.A.S.I PILATES
begginers, pre&post natal, injuries
20.30h
B.A.S.I PILATES
intermediate
19.00
PILATES MAŠINE
reformer, wunda chair, ladder barrel
beg. to adv.

 

Molimo Vas da redovno provjeravate raspored zbog mogućih promjena!
Upisi u grupe su mogući kroz cijelu sezonu!

 

Članarina traje mjesec dana, od datuma do datuma.
Redovnim obnavljanjem članarine osiguravate svoje mjesto u grupi.
Izostale sate možete odraditi uz prethodnu predbilježbu u drugim slobodnim terminima prema dogovoru.